Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инструмент за уеб докладване и статистика за STCW-IS
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
25/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/16/2019
Инструмент за уеб докладване и статистика за STCW-IS
Обхватът на този търг е сключването на договор за разработване и поддържане на уеб-базиран модул за докладване, включително проучване на статистическата информация за морските лица, публикувана на равнище ЕС, заедно с анализ на потребностите на индустрията в тази област.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
PT170
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Условия за участие
Няма
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/06/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 120-292812 Обявление за поръчка 25/06/2019 00:00