Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Научни изследвания със свободен достъп в Европа — Европейска платформа за свобод...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
18/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
RTD/2019/OP/006
Научни изследвания със свободен достъп в Европа — Европейска платформа за свободен достъп до публикации
Тази покана за участие в търг се отнася за създаването на платформа за публикуване на научни статии като услуга за бенефициерите по „Хоризонт 2020“. Платформата ще предоставя място за публикуване със свободен достъп без разходи за бенефициерите по „Хоризонт 2020“. Платформата ще управлява целия процес на публикуване — от подаване до публикуване, коригиране и съхраняване след публикуването на оригинални статии, произтичащи от финансирането по „Хоризонт 2020“, и ще въведе отворена система за партньорски проверки. Също така ще хоства и предварителните разпечатки. Публикуваните статии и хостваните предварителни разпечатки ще бъдат свободно достъпни за всички изследователи и граждани. Оферентите се приканват да адаптират съществуващо инфраструктурно решение за публикуване към изискванията на Европейската комисия, да разработят процеси и политики за управление на платформата като услуга, да се ангажират с комуникационни дейности за платформата и да управляват услугата, и да публикуват статии в платформата. Поръчката е за рамков договор с продължителност 4 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Най-добро съотношение качество/цена
73200000
BE
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/07/2019 00:00
09/09/2019 15:00
11/09/2019 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 137-336373
Обявление за поръчка
18/07/2019 00:00