Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на офис столове, улесняващи движенията за Съда на Европейския съюз
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
31/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
COJ-PROC-19/018
Доставка на офис столове, улесняващи движенията за Съда на Европейския съюз
Предметът на настоящата поръчка се състои в доставката на динамични офис столове и офис табуретки за седнало-изправено положение.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
39130000
Важни събития
31/07/2019 00:00
26/09/2019 17:00
03/10/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Динамични офис столове
Доставка на динамични офис столове.
Партида 2
Офис табуретки за седнало-изправено положение
Доставка на офис табуретки за седнало-изправено положение.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 154-378795
Поправка
12/08/2019 00:00
2019/S 146-358681
Обявление за поръчка
31/07/2019 00:00