Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на услуги по устен превод
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
25/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/76/2019/MS
Рамков договор за предоставяне на услуги по устен превод
Предметът на поръчката е предоставяне на услуги за симултанен и консекутивен превод, както и наемане на необходимото оборудване, свързано с услугите за устен превод, както е описано в референтните условия (приложение II).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
79540000
PL911
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/06/2019 00:00
26/07/2019 11:00
31/07/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 120-292810
Обявление за поръчка
25/06/2019 00:00