Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на факторите, улесняващи доклади от свидетели на насилие от интимен па...
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Дата на публикация в TED:
25/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
EIGE/2019/OPER/08
Проучване на факторите, улесняващи доклади от свидетели на насилие от интимен партньор
Общата цел на проучването е да допринесе за повишаване на знанията на релевантните политици за изпълними и ефективни подходи в държавите — членки на ЕС, целящи да увеличат ролята на свидетелите, които могат да се използват за подобряване на нивото на реакции на насилие от интимен партньор. Конкретната цел е да се предложат решения за бъдеща подкрепа на държавите членки за активно ангажиране на свидетели в усилието им да се справят с насилието над жени и по-конкретно насилие от интимен партньор в Европейския съюз.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
LT
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/06/2019 00:00
29/07/2019 11:00
30/07/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 120-292808
Обявление за поръчка
25/06/2019 00:00