Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги на временен персонал за Frontex
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
25/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/447/2019/KM
Осигуряване на услуги на временен персонал за Frontex
Общата цел на тази поръчка е да се предостави на Frontex необходимият временен персонал своевременно и в съгласие с нужните работни профили.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
79620000
PL91
Условия за участие
Оферентът трябва да предостави доказателство, че той е упълномощен да изпълни поръчката според националното законодателство, чрез предоставяне на доказателство, че оферентът вече е установен като признато юридическо лице и е вписан в съответния професионален или търговски регистър.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/06/2019 00:00
N/A
N/A
22/07/2019 12:00
24/07/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 120-292811 Обявление за поръчка 25/06/2019 00:00