Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Схема за партньорско обучение относно културното наследство за градовете и регио...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
30/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EAC/21/2019
Схема за партньорско обучение относно културното наследство за градовете и регионите
Както е предвидено в годишната работна програма за 2019 г. за изпълнение на програма „Творческа Европа“и както е обявено в стратегическите документи на ЕС (работен план за културата за периода 2019-2022 г. и европейска рамка за действие в областта на културното наследство), целта на настоящото действие е да се предостави подкрепа за партньорските обучителни дейности за градски, регионални, местни и национални експерти (където е уместно) по темите на:А. Управление на участието на културното наследство;Б. Адаптивно повторно използване на изграденото наследствоВ. Качество на интервенциите по отношение на културното наследство.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5053
Най-добро съотношение качество/цена
79951000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
79952100
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/07/2019 00:00
12/09/2019 23:59
N/A
23/09/2019 13:00
24/09/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 145-355937 Обявление за поръчка 30/07/2019 00:00