Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за инициативата „Мисия за иновации“ – Иновационно предизвикателство 8 (...
Възлагащ орган:
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Дата на публикация в TED:
28/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
FCH / OP / CONTRACT 249
Подкрепа за инициативата „Мисия за иновации“ – Иновационно предизвикателство 8 (водород). Платформа за обмен между световни...
Интересът на правителствата към водородните технологии e породен от експлоатационната гъвкавост на водорода, междусекторното използване и потенциала за осигуряване на дълбока декарбонизация. Въпреки че много демонстрационни проекти успешно показаха зрелостта и ползите от отделните водородни технологии, обикновено изолирано или в ограничен мащаб, жизнеспособността на водорода като „системно решение“ все още не е представена мащабно. Като се имат предвид ограниченията на ресурсите на членовете на Мисията за иновации и ограниченията, наложени от графика на Мисията за Иновации, се счита за изключително важно да се определят действия, които ще генерират максимално въздействие в краткосрочен план. В този контекст, Европейската комисия (чрез своето публично-частно партньорство, FCH 2 JU) предлага да се създаде глобална платформа за обмен на информация в рамките на MI-IC8, за да се улесни разработването и изпълнението на мащабни водородни проекти и за да се използват знанията в случаите, когато въпросите, свързани с правата върху интелектуалната собственост (IPR), са по-малко чувствителни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5057
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
79400000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/06/2019 00:00
07/08/2019 17:00
16/08/2019 23:59
16/08/2019 17:00
20/08/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 123-299297 Обявление за поръчка 28/06/2019 00:00