Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
NL-Петен: Договор за директни доставки за доставка и монтаж на електротехнически...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Дата на публикация в TED:
01/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
19/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/PTT/2019/OP/2099
NL-Петен: Договор за директни доставки за доставка и монтаж на електротехнически инсталации и операционна система в сграда 311 на...
NL-Петен: Договор за директни доставки за доставка и монтаж на електротехнически инсталации и операционна система в сграда 311 на JRC Петен, включително поддръжка
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
31200000
NL328
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/07/2019 00:00
19/08/2019 16:00
20/08/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 124-301874
Обявление за поръчка
01/07/2019 00:00