Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на специализирани транспортни услуги за музейни предмети
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
01/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
07/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2019/742
Предоставяне на специализирани транспортни услуги за музейни предмети
Поръчката в Дома на европейската история в Брюксел, Белгия, е относно част или всички услуги по-долу:1) Планиране на транспорт до и от Дома;2) Опаковане на предметите;3) Специализирани транспортни услуги;4) Управление на куриерски услуги;5) Свързани услуги (митническо оформяне и др.).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
60100000
Условия за участие
Вж. спецификациите
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/08/2019 00:00
07/10/2019 16:00
08/10/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Проекти с малък мащаб / Транспорт в континентална Европа
— Транспортни услуги за проекти с малък мащаб; и/или— Транспорт в континентална Европа.Това са:— обикновен транспорт от точка до точка;— транспорт между различни обекти на Дома;— малка изложба.Транспортът ще включва планиране, обмисляне на графици и понякога координиране на придружаващите експонатите куриери.
Партида 2
Проекти с голям мащаб / Транспорт в континентална Европа и целия свят
- Транспорт по суша, море или въздух за по-голям еднократен транспортили— Проекти за изложби, като международни експозиции назаем, включващи голям брой куриери, месеци на подробно предварително планиране, мерки за сигурност и обмисляне на графици.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 173-421218
Поправка
09/09/2019 00:00
2019/S 147-360912
Обявление за поръчка
01/08/2019 00:00