Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ за Европейската мрежа на управителите на инфраструктура (PRIME) в дейности...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
25/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/C3/2019-515
Помощ за Европейската мрежа на управителите на инфраструктура (PRIME) в дейностите ѝ
Целта на тази покана е да предостави на Европейската комисия в кратък срок високо квалифицирани външни експерти в помощ на PRIME (Европейската мрежа на управителите на инфраструктура) за изпълнение на дейностите ѝ, посочени в член 7е на Директива 2012/34/ЕС, установяваща единна европейска железопътна зона, с корекциите от Директива (ЕС) 2016/2370. Задачите, обхванати от тази покана за участие в търг, може да се състоят от техническа, свързана с комуникациите и административна помощ в 3 области:1) Подкрепа за сравнение на резултатите на управителите на железопътната инфраструктура;2) Тематични проучвания и „ad-hoc“ проекти, свързани с управлението на инфраструктурата;3) Помощ за подготовка на събития и комуникация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/transport/index_en
Най-добро съотношение качество/цена
71311200
BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
03/09/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 142-348686
Обявление за поръчка
25/07/2019 00:00