Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Потенциали и нива за електрифициране на отоплението в сградите
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
05/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C1/2019-481
Потенциали и нива за електрифициране на отоплението в сградите
Предмет на тази поръчка е определяне на потенциалите, разходите и ползите, нивото на икономическа и техническа изпълнимост и ролята на възобновяемото електричество при декарбонизация на отоплението в сградите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/09/2019 00:00
08/10/2019 23:59
09/10/2019 23:59
10/10/2019 16:00
11/10/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 171-416598 Обявление за поръчка 05/09/2019 00:00