Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за подпомагане оценката на въздействието за изменение на Регламент (ЕО) ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
27/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.2/SER/2019/0009
Поръчка за подпомагане оценката на въздействието за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават...
През 2017 г. Европейската комисия стартира оценка на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (Регламента). Въз основа на резултатите от оценката, целта на тази поръчка е да се предостави навременен и висококачествен оценъчен доклад в помощ на комисията при оценката на въздействието за изменение на регламента. Оценката на въздействието ще определи диапазон от политически възможности за постигане на конкретните и оперативните цели и ще анализира вероятните икономически, социални, климатични и екологични въздействия на тези възможности, в съответствие с насоките за по-добро регулиране на комисията. Освен другите дейности, оценката ще включва провеждане на обширни консултации относно евентуалното изменение на регламента и различните възможности, за да се чуе внимателно мнението на заинтересованите страни и гражданите за разработването на законодателство на ЕС относно защитата на озоновия слой.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/06/2019 00:00
16/08/2019 16:30
19/08/2019 23:59
26/08/2019 16:00
28/08/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 122-297641 Обявление за поръчка 27/06/2019 00:00