Данни на покана за участие в търг

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Заглавие:
Предоставяне на външен персонал и услуги за обслужването, поддръжката, разработв...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
03/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1561
Предоставяне на външен персонал и услуги за обслужването, поддръжката, разработването и прилагането на пакети и специфични...
Настоящата покана за участие в търг е разделена на 12 отделни обособени позиции, като всяка обособена позиция представлява различна техническа област и е с различен обхват:Обособена позиция 1: Финансови пакетиОбособена позиция 2: Система за управление на документи — SharePoint;Обособена позиция 3: Система за управление на документи — Content Server;Обособена позиция 4: Пакет от администраторски приложения;Обособена позиция 5: Архитектура с корпоративна сервизна шина и ориентирана към услугите архитектура;Обособена позиция 6: Специфични за ЕИБ приложения;Обособена позиция 7: Техническа подкрепа за приложения и бази данни;Обособена позиция 8: Услуги за бизнес анализ, управление на проекти и изпитване;Обособена позиция 9: Уебсайтове и приложения за вътрешни и външни мрежи;Обособена позиция 10: Склад за данни;Обособена позиция 11: Административни услуги;Обособена позиция: 12: PeopleSoftЕИБ ще подпише многостранни рамкови споразумения с не повече от 5 одобрени оференти за всяка обособена позиция.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
https://eib.org/about/procurement/calls/cft-1561
72200000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/07/2019 00:00
11/10/2019 15:00
14/10/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Финансови пакети Обособена позиция 1 обхваща услуги, свързани с обслужването, поддръжката и разработването на финансови (стандартни) пакети на ЕИБ, използвани в областта на държавната хазна, капиталовия пазар, отпускането на кредити на място във финансовите институции и управлението на рискове.
Партида 2 Система за управление на документи — SharePoint Обособена позиция 2 обхваща обслужването, поддръжката и разработването на приложения и решения за SharePoint.
Партида 3 Система за управление на документи — Content Server Обособена позиция 3 обхваща услуги, свързани с обслужването, поддръжката и развитието на системата на ЕИБ за управление на документи (Content Server). Изискваните услуги са групирани в 3 категории: разработване, обслужване и експлоатация.
Партида 4 Пакет от администраторски приложения Обособена позиция 4 обхваща услуги, свързани с обслужването, поддръжката и разработването на специфични за корпорацията приложения в ЕИБ. ЕИБ разработи или закупи и приложи различни приложения въз основа на решения, BMC software Remedy, archibus java, sybase powerbuilder и др. Този набор от приложения се нарича администраторски пакет.
Партида 5 Архитектура с корпоративна сервизна шина и ориентирана към услугите архитектура Обособена позиция 5 обхваща услуги, свързани с обслужването, администрирането, поддръжката, проектирането и разработването на междинен софтуер и услуги за корпоративната сервизна шина (ESB) на ЕИБ (интеграционната платформа), както и развитието на програмата на ЕИБ за ориентирана към услугите архитектура (SOA).
Партида 6 Специфични за ЕИБ приложения Обособена позиция 6 обхваща услуги, свързани с обслужването, поддръжката и разработването на специфични за ЕИБ (вътрешни) приложения.
Партида 7 Техническа подкрепа за приложения и бази данни Обособена позиция 7 обхваща услуги за поддръжка на бази данни и приложения, свързани с технологиите и продуктите, използвани от ЕИБ, както сървърни, така и клиентски инструменти.
Партида 8 Услуги за бизнес анализ, управление на проекти и изпитване Обособена позиция 8 обхваща предоставянето на услуги за банката в областта на бизнес анализа, управлението на проекти и изпитване за стандартни ИТ услуги и обхвата на платформите.
Партида 9 Уебсайтове и приложения за вътрешни и външни мрежи Обособена позиция 9 обхваща услуги, свързани с обслужването, поддръжката и разработването на уебсайтове за вътрешни и външни мрежи, мобилни приложения и приложения в Групата на ЕИБ при придържане към най-новите технологични подобрения и разработки в Групата на ЕИБ.
Партида 10 Склад за данни Обособена позиция 10 обхваща обслужването, поддръжката и разработването на склад за оперативни данни и склад за административни данни, както и докладване и интерфейси, свързани с тях.
Партида 11 Административни услуги Обособена позиция 11 обхваща помощни услуги за обществени поръчки, бюджета, договори, проекти и докладване във връзка с ИТ услуги, доставяни от външни изпълнители.
Партида 12 PeopleSoft Обособена позиция 12 обхваща услуги, свързани с обслужването, поддръжката и разработването на пакета PeopleSoft на Банката. Изискваните услуги са групирани в 3 категории: разработване, обслужване и експлоатация.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 172-418764 Поправка 06/09/2019 00:00
2019/S 126-307300 Обявление за поръчка 03/07/2019 00:00