Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за оценяване за подкрепа на проверките за пригодност на директивите за...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
17/05/2014
Краен срок за получаване на оферти:
30/06/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.3/ETU/2014/0014.
Проучване за оценяване за подкрепа на проверките за пригодност на директивите за птиците и хабитатите.
Общата цел на поръчката за проучване е да подпомогне Европейската комисия в изготвянето на проверки за пригодност на законодателството на ЕС за природата (Директивите за птиците и хабитатите). Това ще доведе до събиране, оценяване и синтезиране на доказателства за проверката за пригодност. Проучването ще подходи към това на основата на проверка на конкретни въпроси, свързани с всяка от следните категории: уместност, ефективност, ефикасност и съгласуваност, както и неговата добавена стойност за ЕС. Като ключов елемент на това, проучването ще трябва да състави доказателства и да оцени: успехите и проблемите при осъществяването и интегрирането; паричните и непарични разходи от прилагането и неприлагането на законодателството; административната тежест от прилагането и възможностите за подобряване на прилагането, без да се компроментира целостта на целта на директивите; състоянието на прилагане в различни държави-членки; мнението на групи от ключови заинтересовани лица. Мандатът за проверката за пригодност е достъпен на интернет страницата на Европейската комисия на http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
17/05/2014 00:00
N/A
30/06/2014 16:00
14/07/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 095-165518
Обявление за поръчка
17/05/2014 00:00