Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване „Измерване на качеството на управление на поднационално равнище и срав...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Дата на публикация в TED:
08/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
2019CE160AT022
Проучване „Измерване на качеството на управление на поднационално равнище и сравняване на резултатите с предишни проучвания“
Предметът на настоящата покана за участие в търг е извършване на проучване за измерване на качеството на управление в Европейския съюз на поднационално равнище и за сравняване на резултатите с предишни проучвания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79000000
00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/07/2019 00:00
19/09/2019 12:00
24/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 129-315250
Обявление за поръчка
08/07/2019 00:00