Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамкови споразумения в подкрепа на операциите на ЕИБ във финансовия сектор в рам...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
01/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
TA2018194 R0 FWC
Рамкови споразумения в подкрепа на операциите на ЕИБ във финансовия сектор в рамките на Европейския съюз и извън неговите предели
ЕИБ стартира покана за участие в търг (открита процедура) с цел сключване на няколко рамкови споразумения [FWA] със специализирани консултанти в подкрепа на ЕИБ, и по-специално отдела за консултантски услуги в сътрудничество с дирекцията за операции и проекти, които да предоставят консултантски услуги на финансови посредници в областта на финансирането за МСП и дружества със средна капитализация и финансирането за действия в областта на климата.Общият бюджет за това рамково споразумение е оценен на 50 000 000 EUR за 4-годишния период.Рамковото споразумение е съставено от 2 обособени позиции. Те ще обхващат основно следните сектори:— Обособена позиция 1: Достъп до финансиране за МСП и дружества със средна капитализация;— Обособена позиция 2: Финансиране за действия в областта на климата.В референтните условия може да бъде намерена пълна информация относно обхвата на проекта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
66171000
Важни събития
01/07/2019 00:00
12/08/2019 19:00
19/08/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Достъп до финансиране за МСП и дружества със средна капитализация
Цялата информация, свързана с обществената поръчка, може да бъде намерена в инструкциите за оферентите (ITT).Моля, прочетете внимателно инструкциите за оферентите. Тъй като това е открита тръжна процедура, офертите следва да включват документ за заявяване на интерес, техническа оферта и финансова оферта.Всички критерии за възлагане и информация за оценяването могат да бъдат намерени в референтните условия (ToR).
Партида 2
Механизъм на ЕИБ в подкрепа на действията в областта на климата (CASF)
Цялата информация, свързана с обществената поръчка, може да бъде намерена в инструкциите за оферентите (ITT).Моля, прочетете внимателно инструкциите за оферентите. Тъй като това е открита тръжна процедура, офертите следва да включват документ за заявяване на интерес, техническа оферта и финансова оферта.Всички критерии за възлагане и информация за оценяването могат да бъдат намерени в референтните условия (ToR).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 124-301869
Обявление за поръчка
01/07/2019 00:00