Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Организация на събития
Възлагащ орган:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Дата на публикация в TED:
23/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
FCH / Contract 243
Организация на събития
Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2 JU) стартира открита покана за участие в търг, за да сключи рамков договор за услуги с доставчик на услуги, който ще управлява организирането на събития и ще предоставя комуникационни услуги. За целите на настоящата поръчка, едно събитие може да наброява между 50 и 500 участници и може да бъде под няколко форми: годишни срещи със заинтересованите страни, дни за преглед на програмата, награди на FCH 2 JU, информационни дни, работни срещи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.fch.europa.eu/page/procurements
Най-добро съотношение качество/цена
79952000
BE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/07/2019 00:00
30/08/2019 17:00
03/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 140-343567
Обявление за поръчка
23/07/2019 00:00