Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на електроенергия за помещенията на ЕАМБ в Лисабон
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
17/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/13/2019
Доставка на електроенергия за помещенията на ЕАМБ в Лисабон
Целта на настоящия търг е да се избере изпълнител за услуги за доставка на електроенергия за електромерите, разположени в помещенията на ЕАМБ на адрес: Praça Europa, 4, Lisboa, ПОРТУГАЛИЯ.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
09310000
PT170
Условия за участие
Оферентът следва да е правоспособен съгласно нормативната уредба да упражнява необходимата професионална дейност за изпълнението на поръчката, и по-специално да има възможност да предоставя електроенергия до помещенията на ЕАМБ.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/07/2019 00:00
04/09/2019 23:59
06/09/2019 23:59
12/09/2019 16:00
16/09/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 136-334208 Обявление за поръчка 17/07/2019 00:00