Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване и достъп до морски данни и информация за нетърговска употреба
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
18/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
21/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/20/2019
Осигуряване и достъп до морски данни и информация за нетърговска употреба
Целта на поръчките е да предостави хронологична и актуална морска информация и данни за нетърговска употреба, тъй като обработката на данни, извличането на данни и анализът на данни са от съществено значение, за да се позволи на Комисията и на държавите членки да предприемат необходимите стъпки за подобряване на техните действия и оценяване на ефективността и рентабилността на съществуващите мерки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
72320000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/07/2019 00:00
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Движение на корабите, идентифициране на пристанища и свързани данни за корабите
Тази обособена позиция включва данни, свързани с движението на корабите (акостиране в пристанища, престой и преминаване), идентифициране на пристанища и детайли за корабите по време на движението с цел осигуряване на съпътстваща информация за активността на кораба. Точните елементи от данните са описани по-долу, модул по модул (от модул а) до модул б)). Когато в полето с данни има предоставени само кодове (напр. ММО на дружеството, код за типа на кораба) са необходими легенди за разбиране на значението на данните.
Партида 2
Жизнен цикъл на корабите
Тази обособена позиция обхваща данни, свързани с информация за корабите и хронологични данни за корабите, данни за корабоплавателни предприятия и хронологични данни за корабоплавателни предприятия във връзка с кораби, произшествия при корабоплавателна дейност, проверки на пристанищния контрол и свързани пропуски, зареждане и ремонти и/или модернизиране (ако е налично), проверки (ако са налични), данни за двигатели на кораби, оборудване на кораби, ново строителство и дейности по разрушаване, онлайн абонамент за потребители в ЕАМБ, което позволява бърз достъп до най-скорошните актуализации и права за предоставяне на лиценз за визуализиране на данни за кораби и данни за двигатели на кораби в други приложения на ЕАМБ (модули а) до ж)).
Партида 3
Проучване на кораби
Тази обособена позиция включва специализирани продукти и достъп до морски свързани приложения, които предоставят информация относно дейностите по зареждане на кораби и транспортиране на стоки по море, включително транспортиране на товари с нефт (модул а) и б)).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 137-336355
Обявление за поръчка
18/07/2019 00:00