Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
2-ро европейско проучване на уменията и работните места: Събиране на данни относ...
Възлагащ орган:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Дата на публикация в TED:
04/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/DSL/KPOUL-MSERA/ESJS/001/19
2-ро европейско проучване на уменията и работните места: Събиране на данни относно въздействието на цифровизацията и...
Целта на този рамков договор е да се осигури набор данни, който ще подобри разбирането от страна на Cedefop и по-широката изследователска/политическа общност за въздействието на цифровизацията и технологичния прогрес (включително технологиите/автоматизацията, които изместват уменията) върху изискванията за умения на работното място и несъответствието на тези умения на работниците в ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.cedefop.europa.eu/
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
00
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/07/2019 00:00
10/09/2019 23:59
12/09/2019 23:59
18/09/2019 16:00
20/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 148-363139 Поправка 02/08/2019 00:00
2019/S 127-309714 Обявление за поръчка 04/07/2019 00:00