Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на обслужващ персонал за „Europa Experience“ в Естония
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
24/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
24/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2019/465
Доставка на обслужващ персонал за „Europa Experience“ в Естония
Целта на тази поръчка е да намери изпълнител за доставка на обслужващия персонал (персонал за зала) за центъра „Europa Experience“ в Естония, ново отворено за посетители интерактивно пространство в Дома на ЕС в Талин.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79620000
EE00
Additional CPV Supplementary CPV
79992000
79993100
79342300
Условия за участие
Вж. тръжните документи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/07/2019 00:00
24/09/2019 12:00
25/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 141-346340
Обявление за поръчка
24/07/2019 00:00