Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги за грижи за деца на служителите на ЕОБХ
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
08/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
14/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2019/03
Предоставяне на услуги за грижи за деца на служителите на ЕОБХ
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), със седалище в Парма, Италия, планира да избере чрез покана за участие в търг няколко детски ясли/заведения за грижа за деца, които желаят да приемат деца на служители на ЕОБХ, считано от учебната 2019—2020 година.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-ниска цена
80110000
ITH52
Важни събития
08/07/2019 00:00
06/08/2019 14:30
08/08/2019 23:59
14/08/2019 14:30
21/08/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 148-363140 Поправка 02/08/2019 00:00
2019/S 129-315224 Обявление за поръчка 08/07/2019 00:00