Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по охрана, посрещане и пощенски услуги за Европейската аге...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
15/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEA/ADS/19/005
Осигуряване на услуги по охрана, посрещане и пощенски услуги за Европейската агенция за околната среда
ЕАОС желае да сключи рамков договор с опитен доставчик на услуги, който да предоставя услуги по охраняване с охранители и други свързани със сигурността услуги, както и услуги по посрещане и разпределение на вътрешната поща, за да се гарантират сигурността и безопасността на нейните помещения, персонал, посетители и операции, което ще ѝ помогне да изпълни мандата си.Закупуването и/или поддръжката на системи за сигурност и контрол на достъпа са част от обхвата на настоящата покана за участие в търг.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
79710000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
79500000
50610000
Условия за участие
Както е посочено в раздел 2.2.2.1) от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/07/2019 00:00
N/A
N/A
16/09/2019 14:00
17/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 134-328524 Обявление за поръчка 15/07/2019 00:00