Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за краткосрочно наемане на автомобили
Възлагащ орган:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Дата на публикация в TED:
27/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
PMO.02/P0/2018/040
Услуги за краткосрочно наемане на автомобили
Предоставяне на услуги за краткосрочно наемане на автомобили основно в Европейския съюз за персонала на институциите и за всяко друго лице, пътуващо по искане или в интерес на институциите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
60100000
BE
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/09/2019 00:00
12/11/2019 14:30
14/11/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 195-473069
Поправка
09/10/2019 00:00
2019/S 187-453378
Обявление за поръчка
27/09/2019 00:00