Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа поддръжка за дневника относно проблемите на оперативната съвместимост
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
02/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/C4/SER/2019-529
Техническа поддръжка за дневника относно проблемите на оперативната съвместимост
Поръчката има за цел да подпомогне и ускори постигането на пробив в железопътния транспорт чрез предоставяне на техническа помощ и чрез облекчаване на ограниченията за ресурси и експертиза на публичните власти и заинтересованите страни в железопътния сектор в това отношение. Освен това е необходима подкрепа за оценка на въздействието на проблемите, идентифицирани в дневника за технически оперативни въпроси, както и на икономическите въздействия от премахването на бариерите за оперативна съвместимост върху всеобхватната мрежа на TEN-T, чрез „открития в железопътния транспорт“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
60200000
00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/08/2019 00:00
02/10/2019 23:59
04/10/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 180-437497 Поправка 18/09/2019 00:00
2019/S 156-384144 Поправка 14/08/2019 00:00
2019/S 148-363151 Обявление за поръчка 02/08/2019 00:00