Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Замърсители в торовете: Оценка на рисковете от наличието им и на социално-иконом...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
11/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV/2019/OP/0001
Замърсители в торовете: Оценка на рисковете от наличието им и на социално-икономическото влияние на възможно ограничение по Reach
Има 3 отделни, но взаимосвързани задачи:— да се оцени наличието на замърсители в торовете и да се създаде анализ на вариантите за управление преди регулирането (pre-RMOA) и досие на предварителното приложение XV,— да се прегледат наличните данни в регистрационните досиета и в литературата,— да се оценят предизвикателствата за анализ на алтернативи на торовете.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/07/2019 00:00
26/08/2019 16:00
28/08/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 132-323039
Обявление за поръчка
11/07/2019 00:00