Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подбор на консултанти за провеждане на оперативни оценки и вземане на участие в ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Дата на публикация в TED:
22/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
Call 2019 ECFIN 004/D
Подбор на консултанти за провеждане на оперативни оценки и вземане на участие в проучвания за PEFA
В контекста на работна оценка изпълнителят ще бъде помолен да анализира законодателната рамка, административните процедури и финансовите вериги от административните органи, които управляват фондовете на ЕС в държавите, които получават макро-финансова помощ. Изпълнителят може да бъде помолен да участва в проучване за „Обществени разходи и финансова отчетност“ (PEFA), чиято цел е да се оцени ефективността на системата за управление на публичните финанси.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79900000
BE1
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/07/2019 00:00
N/A
N/A
18/09/2019 16:00
19/09/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 139-341345 Обявление за поръчка 22/07/2019 00:00