Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за поддръжка, помощ, развитие и допълнителни свързани у...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG for Logistics and Interpretation for Conferences (LINC)
Дата на публикация в TED:
12/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/11/2019
Статус:
Анулирано след публикуване
Информация
EP/LINC/2019/FWC/ELU/VCT/01
Рамков договор за услуги за поддръжка, помощ, развитие и допълнителни свързани услуги за уеб базиран виртуален инструмент за...
Европейският парламент планира да възложи обществена поръчка за услуги за поддръжка, помощ, развитие и допълнителни свързани услуги за уеб базиран виртуален инструмент за обучение (VCT). Инструментът представлява електронна платформа за обучение за осигуряване на дистанционно персонално обучение по устен превод, на базата на записани аудио и видео речи.
Услуги
Открита процедура
Анулирано след публикуване
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
72200000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
72420000
Условия за участие
Вж. тръжните документи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/09/2019 00:00
13/11/2019 12:00
14/11/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 176-427523 Обявление за поръчка 12/09/2019 00:00