Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Идентифициране и оценка на развитието за секторните професии съгласно Директива ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
29/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
751/PP/GRO/IMA/19/1131/10885
Идентифициране и оценка на развитието за секторните професии съгласно Директива 2005/36/ЕО — Обособена позиция 1 Професия...
Проучването трябва да предостави необходимата основна информация и оценка за подпомагане на Комисията при вземането на информирано решение относно това дали измененията по Директива 2005/36/ЕО, изменена по отношение на минималните изисквания за обучение, биха били подходящи, и ако да, до каква степен.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
79411000
Условия за участие
Условия, както са посочени в документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/07/2019 00:00
27/09/2019 16:00
01/10/2019 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Идентифициране и оценка на развитието за секторните професии съгласно Директива 2005/36/ЕО — Обособена позиция 1: Професия...
Проучването трябва да предостави необходимата основна информация и оценка за подпомагане на Комисията при вземането на информирано решение относно това дали измененията по Директива 2005/36/ЕО, изменена по отношение на минималните изисквания за обучение на стоматолози, биха били подходящи, и ако да, до каква степен.
Партида 2
Идентифициране и оценка на развитието за секторните професии съгласно Директива 2005/36/ЕО — Обособена позиция 2: Професия фармацевт
Проучването трябва да предостави необходимата основна информация и оценка за подпомагане на Комисията при вземането на информирано решение относно това дали измененията по Директива 2005/36/ЕО, изменена по отношение на минималните изисквания за обучение на фармацевти, биха били подходящи, и ако да, до каква степен.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 144-353631
Обявление за поръчка
29/07/2019 00:00