Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа при подготвителната работа за мерките по отношение на екопроектирането ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
20/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
24/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C3/2019-467/04
Подкрепа при подготвителната работа за мерките по отношение на екопроектирането и енергийното етикетиране, включително...
Член 18 от Директивата гласи, че „[п]ри провеждането на дейността си Комисията гарантира, че по отношение на всяка мярка по прилагането е налице балансирано представителство на държавите членки, както и на всички заинтересовани страни по отношение на въпросния продукт или продуктова група, като например сектора на индустрията, включително МСП, и занаятчийския сектор, профсъюзите, търговците, търговците на дребно, вносителите, групите за защита на околната среда и организациите на потребителите“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
73000000
Условия за участие
Важни събития
20/09/2019 00:00
22/10/2019 23:59
23/10/2019 23:59
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Потребителски НПО: представителство на заинтересовани лица Целта на поръчката е да се гарантира, за период от 3 години от влизането в сила на договора, че гледните точки на европейските потребителски организации и екологичните НПО са добре представени в подготвителния процес, водещ до мерки по прилагане и техните проверки съгласно Директивата за екопроектирането и енергийното етикетиране, включително оценката на доброволни споразумения, както в етапа на проучване, така и във Форума за консултиране по екопроектиране и енергийно етикетиране, и, ако е уместно, след това.Това ще обхване също и процесите по подготовка и преглед на свързаните политически инструменти, а именно Регламента за етикетиране на гуми.Накрая, целта на поръчката също така е да се гарантира, че неправителствените организации за опазване на околната среда и потребителите, които са най-близо до потребителите и гражданите, предоставят подходяща и специализирана информация за тези целеви групи по специфични мерки на политиката за енергийна ефективност на продукти на ЕС и за тяхното въздействие и ползи.
Партида 2 Неправителствени организации за опазване на околната среда: представителство на заинтересовани лица Целта на поръчката е да се гарантира, за период от 3 години от влизането в сила на договора, че гледните точки на европейските потребителски организации и екологичните НПО са добре представени в подготвителния процес, водещ до мерки по прилагане и техните проверки съгласно Директивата за екопроектирането и енергийното етикетиране, включително оценката на доброволни споразумения, както в етапа на проучване, така и във Форума за консултиране по екопроектиране и енергийно етикетиране, и, ако е уместно, след това.Това ще обхване също и процесите по подготовка и преглед на свързаните политически инструменти, а именно Регламента за етикетиране на гуми.Накрая, целта на поръчката също така е да се гарантира, че неправителствените организации за опазване на околната среда и потребителите, които са най-близо до потребителите и гражданите, предоставят подходяща и специализирана информация за тези целеви групи по специфични мерки на политиката за енергийна ефективност на продукти на ЕС и за тяхното въздействие и ползи.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 182-442066 Обявление за поръчка 20/09/2019 00:00