Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготвително действие — Интелигентни селски райони през 21ви век
Възлагащ орган:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Дата на публикация в TED:
06/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
AGRI-2019-EVAL-04
Подготвително действие — Интелигентни селски райони през 21ви век
Общата цел на това подготвително действие е да се инициират планове и стратегии за създаването на интелигентни села и да се тестват чрез прилагането им на практика. Това действие ще допълни и използва поуките от действията и инициативите съгласно действието на ЕС за интелигентни села и пилотния проект относно „Интелигентни еко-социални села“. Фокусът върху последното ще бъде създаване на интелигентни еко-социални села, определяне на предизвикателствата и нуждите и събиране на примери с добри практики, които да се използват от лицата, вземащи решения и селските общности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79310000
00
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/08/2019 00:00
N/A
N/A
23/09/2019 12:00
25/09/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 150-368511 Обявление за поръчка 06/08/2019 00:00