Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Chafea/2019/Health/07 относно предоставянето на възможности и препоръки за карта...
Възлагащ орган:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Дата на публикация в TED:
14/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
Chafea/2019/Health/07
Chafea/2019/Health/07 относно предоставянето на възможности и препоръки за карта за ваксинация на гражданите на ЕС
Целта на настоящата поръчка е да се проучи осъществимостта на разработването на обща карта за ваксинация за гражданите на ЕС. Въз основа на проучване на съществуващите карти за ваксинация (работен пакет 1), изпълнителят трябва да разработи, изпита и оцени предложения за карта за ваксинация за гражданите на ЕС, която е съобразена с потенциалните различни национални схеми за ваксинация, и която е оперативно съвместима с информационните системи на държавите членки по въпросите на имунизацията (IIS), както и която е обща за всички държави — членки на ЕС, и може да се използва през граница (работен пакет 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
85100000
00
Условия за участие
Вж. тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/08/2019 00:00
10/10/2019 23:59
14/10/2019 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 175-425418 Поправка 11/09/2019 00:00
2019/S 158-389583 Поправка 19/08/2019 00:00
2019/S 156-384117 Обявление за поръчка 14/08/2019 00:00