Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Информационна подкрепа за мрежите на ЕС в Украйна
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
08/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELUKRK/2019/OP/0021
Информационна подкрепа за мрежите на ЕС в Украйна
Изпълнителят трябва да осигури човешките и материалните ресурси, които са необходими за предоставяне на подкрепа в областта на медиите с оглед постигането на неизчерпателния списък от цели, посочени по-долу:— поддръжка и разработка на интерактивна уеб платформа за младежи и деца „Euroquiz“;— поддръжка на информационните центрове и мрежовите дейности на съществуващите европейски мрежи в Украйна;— окуражаване и поддръжка на взаимодействие между горепосочените мрежи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/area/jobs-funds_en
Най-добро съотношение качество/цена
79416100
00
Additional CPV Supplementary CPV
79956000
79951000
72415000
79952000
72413000
80522000
Условия за участие
Направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/08/2019 00:00
23/09/2019 12:00
24/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 152-373930
Обявление за поръчка
08/08/2019 00:00