Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по почистване, управление на отпадъците и други свързани услуги
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
18/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2019/05/DED
Услуги по почистване, управление на отпадъците и други свързани услуги
Агенцията желае да назначи подходящ и опитен изпълнител, който да предоставя услуги по ежедневно почистване на офисите, управление на отпадъците и други услуги, като почистване по специален повод и контрол на вредителите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
90900000
NL1
Additional CPV Supplementary CPV
90911200
90510000
90922000
90919200
90620000
90918000
90911300
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/07/2019 00:00
26/08/2019 23:59
N/A
03/09/2019 12:00
03/09/2019 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 156-384125 Поправка 14/08/2019 00:00
2019/S 137-336356 Обявление за поръчка 18/07/2019 00:00