Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за приложимост относно взаимосвързани бази данни, формат и основно при...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
05/08/2014
Краен срок за получаване на оферти:
12/09/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
377/PP/ENT/IMA/14/11918.
Проучване за приложимост относно взаимосвързани бази данни, формат и основно приложение за улесняване на обмена на информация...
Целта на поръчката за услуга е да предостави на Европейската комисия (наричана по-долу: „Комисията“) инструменти за подпомагане на електронното подаване на информация, свързана с химическия състав на смеси. Тези инструменти са три:i) хармонизирано подаване на данни във формат XML;ii) основно приложение за въвеждане на данни в определения формат; иiii) анализ на опции за сигурен обмен на данни.Проучването ще се извърши в рамката на член 45, параграф 4 от Регламент (EО) № 1272/2008 (наричан по-долу: „CLP“).Освен това проучването ще оцени и предложи опции за установяване на обмен на данни между няколко локални бази данни, които имат различни системи в зависимост от държавата членка. Подаването на информацията за спешни здравни цели в момента се управлява на национално/регионално ниво и директният обмен на информация между различни определени органи би улеснил превантивните и лечебни мерки. Предложените добри практики следва да вземат под внимание поверителността на обменяната информация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
05/08/2014 00:00
12/09/2014 23:59
12/09/2014 23:59
22/09/2014 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 148-265395
Обявление за поръчка
05/08/2014 00:00