Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на единичните разходи за проекти за капиталови инвестиции в пътища
Възлагащ орган:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Дата на публикация в TED:
31/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
06/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
2018CE16BAT154
Оценка на единичните разходи за проекти за капиталови инвестиции в пътища
Това конкретно проучване засяга преглед на единичните разходи на проекти в пътния сектор, или други проекти за капиталови инвестиции за интервенция по пътищата, само в Трансевропейската транспортна мрежа, централна и широкообхватна, както е дефинирана в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и Съвета от 11.12.2013 г. относно насоките на Съюза за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и отхвърлящ Решение № 661/2010/ЕС „регламент TEN-T“. Проучването ще събере данни от до 300 проекта на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) (програмен период 2000—2006 г.), Кохезионния фонд (КФ) (програмни периоди 2000—2006 г. и 2007—2013 г.) и Европейския структурен и инвестиционен фонд (ЕСИФ) (програмен период 2014—2020 г.).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79400000
BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 146-358684
Обявление за поръчка
31/07/2019 00:00