Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Неравнопоставеност между половете при неплатения труд за полагане на грижи за чл...
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality
Дата на публикация в TED:
15/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
EIGE/2019/OPER/10
Неравнопоставеност между половете при неплатения труд за полагане на грижи за членове на семейството и на пазара на труда в ЕС
Основната цел на настоящата процедура е да се избере най-доброто предложение за проучването, което ще служи като основа за доклада на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) до председателството на Германия в Съвета на ЕС през второто шестмесечие на 2020 г.Проучването, което трябва да се извърши по настоящата поръчка, трябва да бъде насочено върху изпълнението на три стратегически цели на Платформата за действие от Световната конференция на ООН за жените в Пекин (BPfA) в област F „Жените и икономиката“, и по-специално F1 „Икономическите права и независимост на жените“, F5 „Професионална сегрегация“ и F6 „Равновесие между професионалния и личния живот“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
LT
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/07/2019 00:00
26/08/2019 10:00
27/08/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 134-328525 Обявление за поръчка 15/07/2019 00:00