Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ и стимули за обучение и кариери
Възлагащ орган:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Дата на публикация в TED:
15/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/DLE/PMDFON-PLI/Support and Incentives/002/19
Помощ и стимули за обучение и кариери
Предметът на тази покана за участие в търг е да се анализират разходите и резултатите (резултати и документирани въздействия) на финансовата и нефинансовата подкрепа за физически лица и предприятия при предприемане на обучителни действия и развиване на кариери. Обхватът включва осигуряването и търсенето на допълнителни мерки и услуги на трудовия пазар.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
http://www.cedefop.europa.eu
73000000
Условия за участие
За повече информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/07/2019 00:00
16/09/2019 16:00
17/09/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Индивидуална помощ за кариери и обучение
Обособена позиция 1 се отнася основно за осигуряване на допълнителни интервенции, включително насоки, валидиране, оценки/препоръки и обучение за основни умения.
Партида 2
Финансови и нефинансови стимули за насърчаване на предоставянето и участието в образование и обучение
Обособена позиция 2 се отнася основно за търсенето на допълнителни мерки, включително финансови стимули (като субсидии, данъчни стимули, механизми за облагане/субсидиране) и нефинансови стимули (като информация/съвети относно възможности за финансиране, техническа подкрепа за разработване на обучение), за да се стимулира обучението в предприятията. Освен това ще включва финансови инструменти, насочени към физически лица, за да се насърчат да участват в образование и обучение.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 148-363138
Поправка
02/08/2019 00:00
2019/S 134-328523
Обявление за поръчка
15/07/2019 00:00