Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по писане на текстове на английски език
Възлагащ орган:
European Training Foundation (ETF)
Дата на публикация в TED:
18/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
28/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT/19/ETF/0006
Осигуряване на услуги по писане на текстове на английски език
Европейската фондация за обучение (ETF) търси подкрепа при изготвяне на ефективно и интересно писмено съдържание относно своите дейности на английски език за широка гама от комуникационни и експертни материали.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
92312211
ITC11
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/07/2019 00:00
28/08/2019 14:30
29/08/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 137-336354
Обявление за поръчка
18/07/2019 00:00