Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по обучение за EUIPO
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
25/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/005/19
Предоставяне на услуги по обучение за EUIPO
Целта на тази покана за участие в търг е подписване на максимум 3 рамкови договора в каскаден ред, за всяка обособена позиция, за предоставяне (чрез бъдещите изпълнители) на различни обучителни курсове, конференции, семинари, коучинг и е-обучителни дейности, както и съответните материали в помощ на обучението във всички формати.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
80500000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/07/2019 00:00
20/09/2019 13:00
24/09/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Интелектуална собственост (ИС). Тази обособена позиция е свързана с дизайна и предоставянето на обучителни дейности за интелектуалната собственост (ИС) за персонала на службата. Тези услуги включват предоставянето на обучители, материали за курса и документи, подготовка и анализ на нуждите и доклади за оценка след предоставянето. Основната цел на тази обособена позиция е да предложи лекции с висок академичен стандарт по различни теми от закона за интелектуалната собственост.
Партида 2 Софтуерни умения и професионални знания Тази обособена позиция е свързана с дизайна и предоставянето на обучителни дейности, т.е. обучение, коучинг, стандартно е-обучение, смесено обучение, помощни материали за обучение и конференции, с цел развитие на софтуерните умения и професионалните знания на персонала на службата.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 142-348670 Обявление за поръчка 25/07/2019 00:00