Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Канада — Обособена позиц...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
05/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELCANO/2019/CPN/0028
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Канада — Обособена позиция 1: Охрана — Обособена позиция 2: Охранителни...
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
79710000
Важни събития
05/08/2019 00:00
27/01/2020 23:59
16/09/2019 23:59
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Охрана
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган.
Партида 2
Охранителни системи
Алармени системи.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 149-366051
Обявление за поръчка
05/08/2019 00:00