Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Ежедневни услуги за медиен мониторинг и анализ, Нидерландия
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
30/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2019/784
Ежедневни услуги за медиен мониторинг и анализ, Нидерландия
Целта е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на пресата, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите. Генерална дирекция за комуникации на Европейския парламент се стреми да гарантира, че има възможно най-добрите знания за покритието на медиите в ЕС по теми, свързани с Европейския съюз, Европейския парламент и дейностите на своя председател и членовете Европейския парламент. Анализът на медиите ще помогне в крайна сметка на ЕП да представя по-добре политиките на ЕС на гражданите на ЕС и на специфични целеви аудитории. За да постигне това, ЕП разчита отчасти на външни експертни познания и помощ.Услугите ще бъдат предоставени от външен екип, чрез глобалната платформа за медиен мониторинг и анализ на Европейския парламент (наричана оттук нататък EPMM) директно до получателите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/
Най-добро съотношение качество/цена
92400000
NL
Условия за участие
Вж. тръжните документи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/08/2019 00:00
04/11/2019 17:00
08/11/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 186-451537
Поправка
26/09/2019 00:00
2019/S 167-407679
Обявление за поръчка
30/08/2019 00:00