Данни на покана за участие в търг

New date for sumission of tenders: 14/11/2019; new date for opening of tenders: 20/11/2019; corrigendum has been published.
Заглавие:
Услуги за операции и надграждане на ИТ инфраструктури
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
07/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO 662
Услуги за операции и надграждане на ИТ инфраструктури
Европейската сметна палата планира да възложи поръчка за услуги за предоставяне на услуги за операции и надграждане на нейните ИТ инфраструктури.Услугите, включени в тази поръчка, са разделени на преки и допълнителни задачи:Преките задачи са следните:А. Операции с ИТ инфраструктури в нормалното работно време на изпълнителя, компенсирани на базата на „годишна фиксирана цена“.Допълнителните задачи са следните:Б. Операции с ИТ инфраструктури в добавка към услугите, споменати в точка А) за всякакви специални нужди, компенсирани на базата на „време и средства“; иВ. Проекти за надграждане на ИТ инфраструктури, компенсирани на базата на „фиксирана цена“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
72510000
72600000
72200000
Важни събития
07/08/2019 00:00
14/11/2019 16:00
20/11/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 208-506368
Поправка
28/10/2019 00:00
2019/S 151-371412
Обявление за поръчка
07/08/2019 00:00