Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на уеб услуги
Възлагащ орган:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Дата на публикация в TED:
31/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
F-SE-19-T01
Предоставяне на уеб услуги
Предметът на тази покана за участие в търг е предоставянето на уеб услуги за Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), включително анализ, дизайн и разработване на софтуер.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
72200000
Важни събития
31/07/2019 00:00
03/10/2019 17:00
09/10/2019 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Предоставяне на интранет услуги Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция включват разработване и поддръжка на софтуер, свързан с интранет приложенията на FRA.
Партида 2 Предоставяне на интернет услуги Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, включват разработването и поддръжката на софтуер за приложения за интернет, като уебсайта на възлагащия орган и други уеб приложения, достъпни за обществото/заинтересованите страни.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 177-429652 Поправка 13/09/2019 00:00
2019/S 146-358671 Обявление за поръчка 31/07/2019 00:00