Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за доставка на детектори за сърдечен пулс (HBD) за целите на гран...
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
18/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/221/2019/RS
Рамков договор за доставка на детектори за сърдечен пулс (HBD) за целите на граничните проверки
Доставка на детектори за сърдечен пулс (HBD) за целите на граничните проверки.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
35120000
PL911
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/07/2019 00:00
27/08/2019 11:00
29/08/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 162-397493 Поправка 23/08/2019 00:00
2019/S 137-336353 Обявление за поръчка 18/07/2019 00:00