Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз и на...
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
26/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
COJ-PROC-19/010
Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз и на Европейската прокуратура, както и оценка на...
Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз и на Европейската прокуратура, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността.Настоящата поръчка обхваща:— обособена позиция 1: оперативно управление по безопасност и сигурност,— обособена позиция 2: оценка и проследяване на изпълнението и качеството на услугите, предоставени от изпълнителя по обособена позиция 1; консултации в областта на сигурността и безопасността.
Услуги
Ограничен
Отвори
Проверен
79713000
Важни събития
26/07/2019 00:00
N/A
N/A
N/A
29/08/2019 17:00
N/A
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Охранителни и противопожарни услуги за сградите на възлагащия орган Оперативно управление по безопасност и сигурност в сградите, които са или ще бъдат заети от Съда на Европейския съюз (CJUE) и от Европейската прокуратура. Услугите включват различни видове услуги, включително управление на централния пункт за охрана и противопожарна служба (PCS/PCI), статична и мобилна охрана, мобилни патрули, въоръжена защита на сгради и VIP лица, контрол на достъпа, прием, рецепция, акредитация, охрана на строителни обекти, видеонаблюдение, охранителни услуги, включително пожарна безопасност и спешна медицинска помощ, административни дейности (преглед на печата и др.) и обучение.
Партида 2 Оценка на качеството на охранителните и противопожарните услуги, предоставяни от изпълнителя по обособена позиция 1 и... Оценка и проследяване на изпълнението и качеството на услугите, предоставяни от изпълнителя по обособена част 1.Услугите включват услуги за оценка на качеството на услугите и консултации по безопасност и сигурност, проучвания, разследвания с отворен код (Open Source Intelligence, OSINT), специфична административна работа (карти на страните/комуникация на кризисни ситуации,...).
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 143-350785 Обявление за поръчка 26/07/2019 00:00