Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за поддръжка на крайния потребител — Режим на услуги (EUSS-SM)
Възлагащ орган:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Дата на публикация в TED:
07/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
05/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
DIGIT/A3/PO/2018/015
Услуги за поддръжка на крайния потребител — Режим на услуги (EUSS-SM)
Услуги за поддръжка на крайния потребител за дигиталното работно място и за информационните системи, предоставени на Европейската комисия и на изпълнителните агенции. Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
72000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/11/2019 00:00
05/02/2020 15:00
07/02/2020 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги за поддръжка на крайния потребител за виртуално работно място (EUSS-DWP)
Услуги за поддръжка на крайния потребител за дигиталното работно място, свързани с управлението на ИТ услуги за интегрирана и консолидирана ИТ десктоп среда на Европейската комисия и на изпълнителните агенции. За допълнителна информация вижте интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Партида 2
Услуги за поддръжка на крайния потребител за информационни системи (EUSS-IS)
Услуги за поддръжка на крайния потребител за информационни системи (EUSS-IS) с цел подпомагане на информационните системи, техните потребители и инфраструктурата за услуги. За допълнителна информация вижте интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 246-604623
Поправка
20/12/2019 00:00
2019/S 215-526600
Обявление за поръчка
07/11/2019 00:00