Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за целите на услугите за мониторинг на земната повърхно...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
22/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/R0/19/012
Рамков договор за услуги за целите на услугите за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ — изготвяне на „CLC+...
Целта на настоящата покана за участие в търг е сключването на рамков договор за услуги с икономически оператор, който да обхване изготвянето на т.нар компонент „CLC+ Backbone“, съдържащ комплект от растерни и векторни продукти, предимно въз основа на изображения от спътниците Sentinel на „Коперник“ от 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Предвидено е „CLC+ backbone“ да бъде първият компонент в разгръщането на комплекта от продукти и услуги CLC+, който включва:— CLC+ backbone,— CLC+ core,— CLC+ instances,— CLC+ legacy.Тези компоненти ще бъдат разгърнати поетапно съгласно концепция, която е разработена от експертната група Eionet EAGLE и която ще бъде затвърдена в рамките на задълбочен процес на консултация със заинтересованите страни. Компонентите след „CLC+ Backbone“ ще бъдат изпълнени чрез поредица от открити покани за участие в търг.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
72300000
DK01
Условия за участие
Моля, вж. раздели 2.1, 2.2.1 и 2.2.2 от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/07/2019 00:00
13/09/2019 23:59
N/A
23/09/2019 14:00
24/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 139-341327 Обявление за поръчка 22/07/2019 00:00