Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване на инструменти и механизми за интегриране на ESG фактори в пруденци...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
30/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
FISMA/2019/024/D
Разработване на инструменти и механизми за интегриране на ESG фактори в пруденциална рамка на банкиране на ЕС и в бизнес...
Целта на проучването е да предостави на възлагащия орган входящи данни за улесняване на постигането на следните цели:— интегриране на екологични, социални и управленчески (ESG) рискове в процесите за управление на риска на банките в ЕС;— интегриране на ESG в пруденциалния надзор на ЕС;— интегриране на ESG целите в бизнес стратегиите и инвестиционните политики на банките на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79311400
00
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
79310000
79311000
79314000
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/07/2019 00:00
09/10/2019 23:59
11/10/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 145-355938
Обявление за поръчка
30/07/2019 00:00